Säännöt ja ehdot

NAVICON JA HOBIE KAYAKIN JÄRJESTÄMÄN "THE GREAT OUTDOORS FISHING PHOTO COMPETITION #MYFISHINGVIEW" -KILPAILUN EHDOT

 

Tähän valokuvauskilpailuun (Kilpailu) sovelletaan seuraavia ehtoja (Ehdot). Osallistumalla kilpailuun sitoudut noudattamaan niitä.

Navico pidättää kaikki oikeudet muuttaa näitä ehtoja tarvittaessa toimien kohtuullisesti ja kaikkien sovellettavien lakien ja käytännesääntöjen mukaisesti.

 

1.    KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
 
1.1               Osallistumalla kilpailuun takaat Navicolle, että kaikki kilpailuun osallistumista (Osallistuminen) varten lähettämäsi kuvat ja valokuvat ovat todellisia, paikkansapitäviä, kokonaisia, aitoja sekä kaikilta osin kaikkien sovellettavien lakien ja näiden ehtojen mukaisia.  
 
1.2               Navico pidättää oikeuden tarkistaa kaikki kilpailuun osallistumista varten toimittamasi tiedot. Navico voi hylätä osallistumisesi harkintansa mukaan, jos tiedot ovat virheellisiä tai ristiriidassa lakien tai näiden ehtojen kanssa.
 
1.3               Kilpailu on avoin kaikille osallistujille, jotka ovat osallistumispäivänä vähintään 18-vuotiaita. Kilpailu on avoin vain Isossa-Britanniassa, Irlanti, Ranskassa, Espanjassa, Saksassa, Italiassa, Ruotsissa, Suomi, Norja, Itävalta, Portugali, Belgia, Sveitsi, Luxemburg ja Alankomaissa laillisesti asuville. Kilpailu mitätöidään, jos se on lailla kielletty.
 
1.4               Jos olet alle 18-vuotias ja haluat osallistua kilpailuun, vanhemman tai huoltajan on annettava lupa kilpailuun osallistumista varten. Osallistumislomakkeen täyttäminen ja kilpailutyön lähettäminen katsotaan vanhemman, huoltajan tai holhoojan suostumuksen antamiseksi ja sitoumukseksi noudattaa näissä ehdoissa kuvattuja kilpailun ehtoja.
 
1.5               Kilpailuun eivät saa osallistua Navicon ja HOBIE KAYAKIN EUROPE, niiden tytäryhtiöiden, mainos- ja markkinointitoimistojen tai toimittajien työntekijät (yhdessä Työntekijät). Työntekijöiden perheenjäsenet ja/tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat tai suoraan kilpailuun ja tuomareihin liittyvät henkilöt, mukaan lukien perheenjäsenet ja sukulaiset, eivät saa myöskään osallistua kilpailuun. 
 
1.6               Kilpailuun voi osallistua verkossa 9. heinäkuuta 2021 ja 6. elokuu 2021 välisenä aikana. Kaikki osallistumiset on lähetettävä viimeistään 6. elokuu klo 23.59 paikallista aikaa.
 
2.            KILPAILUUN OSALLISTUMINEN:
2.1   Kirjaudu kilpailun osallistumissivulle osoitteessa Lowrance.com napsauttamalla linkkiä: https://navico-competitions-staging.herokuapp.com/the-great-outdoors-fishing-photo-competition
2.2   Täytä verkkolomakkeen pakolliset kentät.
 
2.3   Lähetä oma alkuperäinen valokuvasi.

 

2.4   Kerro kuvatekstikentässä, miksi lähettämäsi kuva on sinulle erityinen.
 
2.5   Osallistuminen on lähetettävä digitaalisesti Facebook-sivun linkin tai edellä mainitun (kohdan 2.1) linkin kautta. Muita osallistumistapoja ei hyväksytä.
 
2.6   Lähettämällä kuvan ja osallistumalla kilpailuun sinä tai vanhempasi/huoltajasi vahvistavat ja vakuuttavat, että kilpailuun osallistuva henkilö on kuvan ainoa omistaja tai sen kuvaaja ja että kyseessä on alkuperäinen työ.
 
2.7   Osallistumalla kilpailuun vahvistat ja vakuutat, että omistat kaikki kuvaan liittyvät tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet ja ettet riko minkään kolmannen osapuolen tai muun osallistujan immateriaalioikeuksia.
 
2.8   Jos lähettämässäsi kuvassa näkyy muita henkilöitä, vahvistat ja vakuutat, että olet hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset kuvassa olevilta henkilöiltä (tai alle 18-vuotiaiden vanhemmalta/huoltajalta) Navicon, sen kumppaneiden tai tytäryhtiöiden kilpailua varten edellyttämiä käyttöoikeuksia varten. 
 
2.9   Hyväksymällä nämä ehdot ja osallistumalla kilpailuun vahvistat ja vakuutat, että sinulla on kaikki kohdan 7.7 mukaiset suostumukset ja että vapautat Navicon, sen tytäryhtiöt, työntekijät, toimihenkilöt ja kumppanit kaikista kolmansien osapuolten kyseisiä rikkomuksia koskevista vaateista.
 
2.10           Jos yrität käyttää vilpillisiä keinoja, kirjautua eri laitteilla tai yrität muutoin kiertää kilpailun sääntöjä, Navico voi harkintansa mukaan poistaa kaikki kilpailuun lähettämäsi kuvat ja hylätä osallistumisesi.
 
2.11           Jos lähetys epäonnistuu tai lähetetty kuva ei vastaa kilpailutyötä koskevia ohjeita näiden ehtojen kohdan 7 mukaisesti tai se rikkoo näitä ehtoja, sinut hylätään kilpailusta. 
 
 
3.            KILPAILUTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET
 
3.1   Kuvan aiheena on "kalastusnäkymäni".
 
3.2   Kuvien enimmäiskoko on 16 megatavua ja niiden on oltava tarkkoja. 

 

3.3   Voit lähettää kilpailuun vain yhden kuvan.
 
3.4   Jos yrität osallistua useamman kerran tai yrität lähettää enemmän kuin yhden kuvan samasta tai useammasta sähköpostiosoitteesta, sinut hylätään.
 
3.5   Osallistumisesi hylätään, jos näyttää siltä, että kuvan otossa on rikottu luonnonsuojelulakia tai eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia tai kuva on otettu muutoin vastuuttomalla tavalla.
 
3.6   Lähetetyn kuvan on oltava aidosti osallistujan ottama. Digitaaliset muokkaukset ja rajaukset sallitaan, mutta koko konseptin tai kuvan sisällön muuttaminen, esimerkiksi kohteita lisäämällä tai poistamalla, on kielletty.
 
3.7   Navico pidättää oikeuden poistaa tai hylätä kilpailusta mitä tahansa kilpailutöitä mistä tahansa syystä. Syy voi olla esimerkiksi näiden ehtojen rikkomus, kilpailun osallistumissääntöjen tai -vaatimusten noudattamatta jättäminen, petos, virusten tai ohjelmistovirheiden levitys, luvaton käsittely, tietoturva, tasapuolisuus, kilpailun tai osallistujien asianmukaiset menettelytavat, Navicon saama tuomioistuinpäätös tai sovellettavien lakien mukainen kielto.
 
4.            ARVOSTELU JA VOITTAJAN VALITSEMINEN
 
4.1   Tuomaristo valitsee kuvat teknisen taidon, monimuotoisuuden, omaperäisyyden ja luovuuden perusteella.
 
4.2   Tuomarit arvioivat kilpailutöitä, valitsevat luokan voittajan ja palkittavat kuvat sekä päättävät yhdessä koko kilpailun voittajan. 
 
4.3   Järjestäjä valitsee tuomarit Navicon ja Hobie Kayakin laajan henkilöstön joukosta siten, että tuomareiden puolueettomuus voidaan varmistaa.
 
4.4   Kun tuomarit ovat päässeet yhteisymmärrykseen parhaasta kuvasta, joka täyttää kaikki kilpailutyötä koskevat vaatimukset, valittu kuva ja sen omistaja (Voittaja) julkistetaan.
 
4.5   Voittajat saavat ilmoituksen Facebookiin tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen neljäntoista (14) päivän kuluttua voittajien valitsemisesta.
 
4.6   Navico ei vastaa voittajan kyvyttömyydestä vastaanottaa ilmoituksia roskaposti- tai muiden tietoturva-asetusten vuoksi tai voittajan virheellisten tai muutoin toimimattomien yhteystietojen toimittamisen seurauksena.
 
4.7   Jos voittajaan ei saada yhteyttä Facebook-sivun tai annetun sähköpostiosoitteen kautta tai hän ei lunasta palkintoa 14 päivän kuluessa palkintoilmoituksen lähetyksestä, voittaja hylätään, hän voi menettää palkinnon ja voimme valita toisen voittajan.
 
4.8   Voittajan kilpailussa tarjottavan palkinnon vastaanottaminen edellyttää kaikkien paikallisten lakien ja säädösten sekä näiden ehtojen noudattamista.
 
4.9   Mikä tahansa kilpailun virallisten ehtojen rikkomus aiheuttaa kilpailun voittajan hylkäämisen ja kaikkien voittajan etujen välittömän päättämisen.
 
 
5.            PALKINTO
 
5.1     Kilpailun voittaja saa palkinnon, johon sisältyy: (Palkinto) 
·         Hobie Passport 12 -kajakki
·         Lowrance HOOK Reveal 9” TripleShot (000-15531-001)
·         C-MAP-kartta (voittajan sijainnin mukaan) ja
·         Lowrance-takki ja tuotepakkaus.
 
5.2   Navico määrittää yksin palkinnon yksityiskohdat.
 
5.3   Käteistä tai muita korvauksia ei sallita.
 
5.4   Palkintoa ei voi siirtää, vaihtaa tai hyvittää.
 
5.5   Voittaja ei saa pyytää vaihtamaan palkintoa muuhun tai pyytää vastaavaa summaa käteisenä.
 
6.            VASTUUVAPAUS JA KORVAUSVASTUUN RAJOITUS 
 
6.1   Lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti Navico rajoittaa vastuutaan kaikista aiheutuneista menetyksistä, vahingoista, vammoista, kustannuksista ja kuluista, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuorasti ja miten tahansa kilpailuun, osallistumiseen tai palkinnon käyttöön liittyen. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita Navicon vastuuta kuolemasta tai loukkaantumisesta, joka aiheutuu Navicon laiminlyönnistä, tai muuta vastuuta, jota ei voida lain mukaan rajoittaa.
 
6.2   Sitoudut antamaan Navicolle, sen tytäryhtiöille, osapuolille, työntekijöille ja toimihenkilöille vastuuvapauden ja vapauttamaan heidät vastuusta kaikista kilpailuun osallistumisesta aiheutuneista menetyksistä, vahingoista, vammoista, kustannuksista tai kuluista, mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Tähän sisältyvät myös kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia koskevat vaatimukset.
 
6.3   Navico ja sen järjestäjän osapuolet eivät vastaa palkintotyön katoamisesta, vahingoittumisesta tai myöhästymisestä, joka on aiheutunut siirtovirheistä, sivuston toimintahäiriöistä, tietokonevirheistä, mistä tahansa kolmannen osapuolen sovellusvirheestä, immateriaalioikeuksista ja tietosuojasta.

 

6.4   Osallistujat ja voittaja hyväksyvät voittokuvien esittämisen muillakin sosiaalisen median tileillä kuin Navicon Facebookissa, kuten Navicon sivustolla, Twitterissä, LinkedInissä tai muissa sosiaalisissa medioissa.
 
6.5   Lähettämällä kilpailuun kilpailutyön annat Navicolle ei-yksinomaisen, maksuttoman, maailmanlaajuisen luvan käyttää palkintotyötä (voittotyötä ja muita) rajoittamattoman ajan kaupallisesti kaikissa muodoissa, kaikilla tavoilla ja kaikkiin Navicon asianmukaisiksi katsomiin myynninedistämistarkoituksiin. Vakuutat Navicolle ja sen tytäryhtiöille, jotta Navico ja sen tytäryhtiöt voivat luottaa kyseiseen vakuutukseen, että jokainen kilpailutyösi on alkuperäinen, omistat jokaisen yksinomaisesti ja sinulla on oikeus ilman toisen henkilön tai oikeussubjektin suostumusta antaa Navicolle ja sen tytäryhtiöille palkintotyön oikeudet kaikkiin näissä ehdoissa määritettyihin tarkoituksiin. 
 
6.6   Navicolle ja sen tytäryhtiöille kohdassa 6.5 myönnetty lupa sisältää Navicon ja sen tytäryhtiöiden peruuttamattoman oikeuden käyttää, jäljentää, julkaista, esitellä, siirtää, kopioida, muuttaa, tallentaa ja tulostaa (kilpailutyötä voidaan käyttää myyntimateriaaleissa, kuten korteissa, kalentereissa, kirjoissa, mukeissa, t-paidoissa ja lippiksissä) kilpailutyö rajoituksetta maailmanlaajuisesti Navicon sopiviksi katsomiin tarkoituksiin.
 
6.7   Osallistumalla tähän kilpailuun hyväksyt sovellettavan lainsäädännön sallimassa suurimmassa laajuudessa, että vapautat kampanjan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen mahdollisiin laiminlyönteihin, oikeudenvastaisiin tekoihin tai puutteisiin, loukkaantumisiin, tappioihin tai vaurioihin tai välillisiin vahinkoihin, jotka aiheutuvat kilpailuun osallistumisesta tai siihen liittyen. 
 
 
7.            TIETOJEN KERÄÄMINEN
 
7.1    Osallistujien kilpailuun osallistuessaan tai palkintoa lunastaessaan antamia tietoja ei käytetä muihin myynninedistämistarkoituksiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin mitä näissä ehdoissa tai kilpailun toteuttamisen tarkoituksia varten on ilmoitettu, ellet anna suostumustasi markkinointiviestien lähettämiseen tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
 
7.2   Kaikki kilpailun osallistujat hyväksyvät rajoituksetta nimensä ja sähköpostiosoitteensa keräämisen ja käyttämisen sekä asuinmaansa ilmoittamisen kilpailuun osallistumista koskevien vaatimusten ja kelpoisuusehtojen mukaisesti näissä ehdoissa määritetyllä tavalla.
 
7.3   Käytämme Heroku-nimistä PaaS (Platform as a Service) -portaalia sovellusten luomiseen ja käyttöönottamiseen ja kilpailun isännöimiseen. Heroku tekee käyttöönotosta yksinkertaista ja tehokasta. Heroku isännöi sovellusta ja sen tietokantaa AWS-palveluilla (Amazon Web Services). Tietokannat on salattu, joten Heroku ja AWS eivät voi käyttää mitään niiden tietoja. Tietokannat on varmuuskopioitu AWS-palveluilla. AWS-palveluiden sovelluksen ja tietokannan isännöimiseen käyttämä alue on EU-west-1-palvelinkeskus, joka sijaitsee Irlannissa. 
 
7.4   Heroku kerää ja tallentaa henkilötietojasi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Voit lukea tietoja siitä, miten Heroku käsittelee henkilötietoja tästä
 
7.5   Navico ja/tai sen tytäryhtiöt, jotka voivat käyttää osallistumistietoja kilpailun tarkoituksiin, pyrkivät keräämään, säilyttämään ja käsittelemään kaikkia vastaanottamiaan tietoja Englannissa ja EU:ssa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
7.6   Järjestelmään tallennetut tietosi ja henkilötietosi poistetaan automaattisesti ja pysyvästi kilpailun päättymisen jälkeen, ellet anna lupaa markkinointiviestien ja uutiskirjeiden lähettämiseen.
 
7.7   Noudatamme henkilötietoja kerätessämme ja käsitellessämme yleisiä tietosuojaperiaatteita, joiden mukaan meidän on: 
7.7.1         Kerättävä ja käsiteltävä tietoja ainoastaan kampanjan hallitsemiseen ja kelpoisuutesi vahvistamiseen: 
·         Etunimi, sukunimi 
·         Sähköpostiosoite 
·         Asuinmaa
7.7.2         Kerättävä ja käytettävä henkilötietoja oikeutetun etumme mukaan kampanjan hallitsemiseen, oikeudenmukaisesti ja vain laillisiin ja määritettyihin tarkoituksiin, jotka liittyvät oikeutettuihin liiketoimintatavoitteisiimme.
7.7.3         Rajoitettava henkilötietojen kerääminen käyttötarkoituksen kannalta riittäviin, olennaisiin eikä liian laajoihin tietoihin.
7.7.4         Pyynnöstäsi annamme riittävän selvityksen henkilötietojen käsittelykäytännöistämme selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. 
7.7.5         Varmistettava keräämiemme, tallentamiemme ja käyttämiemme henkilötietojen virheettömyys.
7.7.6         Säilytettävä henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen vahvistetun käyttötarkoituksen täyttämiseksi. Teemme kaikki tarvittavat toimet tuhotaksemme tai poistaaksemme järjestelmistämme kaikki henkilötiedot, joita emme enää tarvitse, ja noudatamme kaikkia sovellettavia tietueiden säilytysaikoja ja -käytäntöjä.
7.7.7         Suojaamme säilyttämämme henkilötiedot.
7.7.8         Siirrettävä henkilötietoja ainoastaan ulkopuolisille käsittelijöille, jotka auttavat meitä kilpailutapahtuman järjestämisessä ja joita sitovat samat henkilötietojen käsittelemistä koskevat velvollisuudet, esimerkiksi: Mr Zen Ltd, Unit B3, Endeavour Place, Coxbridge Business Park, Farnham, Surrey, GU10 5EH, joka ylläpitää kampanjasivustoa. 
 
7.8   Säilytämme henkilötietosi vain tämän kilpailun ajan. Kun kilpailu päättynyt, sinun on ehkä syötettävä tietosi uudelleen, jos haluat osallistua tuleviin kampanjoihimme tai kilpailuihimme.
 
7.9   Jos haluat säilyttää tietosi tietokannassamme ja tilata markkinoinnin uutiskirjeemme tai kuulla uusimmista kampanjoista ja tarjouksista, voit valita tämän vaihtoehdon viimeisessä vaiheessa ennen hakemuksesi lähettämistä.
 
7.10           Otamme mielellämme vastaan kaikki kysymykset, kommentit ja pyynnöt, jotka liittyvät tähän tietosuojailmoitukseen.  Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen DPO@Navico.com tai kirjoittaa osoitteeseen:
Tietosuojavastaava
Navico Marine Electronics S.L.,
Muelle de Poniente 6, Edificio Panoramis, Planta baja, Suite A, 03003 Alicante, Espanja.

Käytä näitä yhteystietoja myös, jos haluat valittaa siitä, miten olemme käyttäneet henkilötietojasi. 

7.11           Jos emme käsittele valitustasi tyydyttävällä tavalla ja kohtuullisessa ajassa, sinulla on oikeus valittaa Espanjan tietosuojaviranomaiselle.
 
7.12           Sinulla on oikeus saada tietää, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on oikeus:
a.       Pyytää säilyttämämme henkilötietosi käyttöösi.
b.       Estää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
c.       Pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tai korjaamaan virheelliset tiedot.
d.       Estää käsittely, joka todennäköisesti aiheuttaa vahinkoa tai kärsimystä sinulle tai jollekin toiselle henkilölle.
 
 
 
8.            YLEISTÄ
 
8.1   Navico, sen tytäryhtiöt tai kumppanit eivät vastaa kilpailun keskeytymisestä, jos se johtuu force majeure -esteestä tai muista tekijöistä, joihin kilpailun järjestäjä ei voi vaikuttaa.
 
8.2   Navico pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja toimien kohtuullisesti ja kaikkien sovellettavien lakien ja käytännesääntöjen mukaisesti.
 
8.3   Voittajat eivät voi siirtää, vaihtaa tai lunastaa palkintoja käteisenä.
 
8.4   Navico, sen tytäryhtiöt tai kumppanit eivät ole vastuussa seuraavista: (a) lähetettyjen tietojen vastaanoton epäonnistuminen, joka aiheutuu lähetyshäiriöistä ja muista tekijöistä, joihin se ei voi kohtuullisesti vaikuttaa; (b) kampanjan käyttämiseen liittymättömät tai liittyvät myöhästyneet, hävinneet, väärin toimitetut tai vaurioituneet lähetykset tai hakemukset; (c) tietokoneeseen tai viestintään liittyvät toimintahäiriöt tai viat; (d) häiriöt, tappiot, suorat tai välilliset vahingot, joihin Navico ei voi vaikuttaa; tai (e) tulostus- tai typografiset virheet kilpailuun liittyvissä materiaaleissa, joita ei ole näytetty kilpailun virallisella verkkosivustolla.
 
8.5   Osallistujat vastaavat yksin mahdollisista ja kaikista sovellettavista veroista, valuutanvaihtokustannuksista ja muista liittyvistä kustannuksista ja maksuista, joita ei ole ilmoitettu näissä ehdoissa palkintoon kuuluviksi.
 
8.6   Navico pidättää oikeuden peruuttaa tarjous milloin tahansa oman harkintansa mukaan.
 
8.7   Kilpailuun sovelletaan Norjan lainsäädäntöä. Edellä mainitun lisäksi kuluttajana voit hyötyä tietyistä kotimaasi lainsäädännön mukaisista pakollisista määräyksistä. Mikään näissä ehdoissa, mukaan luettuna tämä lainvalintalauseke, ei vaikuta oikeuksiisi osallistujana tukeutua tällaisiin paikallisen lainsäädännön pakollisiin määräyksiin soveltuvilta osin.
 
8.8   Navico pidättää oikeuden päivittää, täydentää tai muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamatta osallistujalle asiasta etukäteen.
 
8.9   Sitoudut hyväksymään Navicon tämän kilpailun sisältöön liittyvät päätökset lopullisina ja sitovina.
 
8.10           Kilpailuun sovelletaan kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä.